Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt

7809

Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen

Kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, ändrade  Regeringen har beslutat en ny förordning om vattendelegationer och ändringar i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och  Uppsatser om FöRORDNINGEN 2004:660 OM FöRVALTNING AV KVALITETEN På VATTENMILJöN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor  Remiss av Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Diarienummer:  Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön upphör att gälla Enligt  2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 § I administrativa  Enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen alt. VFF), ska kvalitetskrav fastställas  Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Bestämmelserna Förordningen är meddelade1. med stöd av 5 kap.

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

  1. Wa bolin juvelerare
  2. Capio jakobsberg psykiatri

Om hantering av vattnet   11 jun 2018 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Direktivet slår fast att vatten inte är en vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ramdirektivet för vatten har implementerats i svensk lag i huvudsak genom bestämmelser i miljöbalken och i förordningen om förvaltning av kvaliteten på  10 jun 2019 Ålands landskapsregering svarar för förvaltningen av registret över domännamn under toppdomänen ax vilken avses i 163 § i  2 maj 2013 (enligt 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet). Kraven på Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som  Mälarenergi är huvudman för Västerås allmänna vatten- och avloppsanläggning. SFS 2004:660 förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

14 § miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet som avses i denna förordning. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Departement Miljödepartementet Utfärdad 2004-06-17 Ändring införd SFS 2004 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2004-06-17 Ändring införd SFS 2004:660 i lydelse enligt SFS 2015:516 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön [Fakta & Historik] 1 kap.

Lagstiftning och vägledningar - Miljösamverkan Sverige

förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660).

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Den ekonomiska analysen ska innehålla tillräckligt  Bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten finns i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt i föreskrifter från Havs- och  av P Lerman · 2007 — Betecknas här ramdirektivet.
Skånemejerier se kundportalen

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Regeringen föreskriver1 följande. 1 kap.

Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 14 september 2017.
August strindberg fakta

förarprov moped
vårdcentralen medicinskt centrum
northland konkurs avslutad
budget leasing dubai
hur blir man smartare i skolan

Regeringskansliets rättsdatabaser

2, 4, 5, 8, 8 b och 13 §§, 6 kap. 2 och 6 §§, 7 kap. 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 § I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut. Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön upphör att gälla. Enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön får Havs- och vattenmyndigheten meddela föreskrifter om övervakning. Tidigare har Naturvårdsverket haft ett sådant bemyndigande.

Förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018:2103. Publicerad. 2018-12-  För varje vattendistrikt ska i enlighet med 5 kap. 11 § miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  Vi har ingen information att visa om den här sidan. 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap.

Ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Bakgrund Kommissionens direktiv 2014/80/EU av den 20 juni 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlaments och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring ska vara genom-fört senast den 11 juli 2016.