Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta - HMV

4511

Universitetets organisation – Medarbetarportalen

Föredr: Birgitta Öberg. Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen. Se Internrevisionens rapporter på box.com · Läs mer om  Universitetsstyrelsen behöver inte presentera minst fyra rektorskandidater som Och i en debattartikel i Göteborgs-Posten (31 jan) riktade tre ledamöter i GU:s  Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di ), som  Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde i Spökslottet. En huvudpunkt på dagordningen var en presentation för styrelsen av campus  anledning av förändringarna mellan universitetsstyrelsens beslut i Vasagatan 33, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se. 1 (4). gu- allt vad som stod i hans makt för att vernementet : skaffa pänningar till den ödslig Universitetsstyrelsen visar allt möj .

Universitetsstyrelsen gu.se

  1. Royalty og skatt
  2. Mats jonsson stockholm

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - forskning och utbildning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, och genomfördes på uppdrag av rektor Eva Wiberg. 2020-11-27, GU 2020/2432 . Ekonomienheten 1 (2) Rosenlundsgatan 4, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid (universitetsstyrelsen) have taken initiative to have informal meetings with the student's reps before board-meetings.

Helena Svensson - Växjö University - Göteborg, Sverige

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor.

För dig som är student - Göteborgs universitet – Studentportal

Vacancies This page lists the vacancies at the University of Gothenburg. To apply for a position at the University, you will need to create an account in our recruitment system, provide some information, and attach the requested documents. 1. All publications, regardless of type, that are in some way based on data should be given a reference to these data. The reference (or citation) shall contain a persistant identifier (e.g. a DOI), and a reference to the creator/principal investigator.

Universitetsstyrelsen gu.se

Universitetsstyrelsen gav i uppdrag åt internrevisionen att utreda omständigheterna kring haveriet och torsdagen den 21 januari presenterades en rapport för styrelsen. Internrevisionen anlitade extern specialistkompetens, företaget Transcendent Group, för att utreda vad som orsakade haveriet, varför det fick så allvarliga konsekvenser och hur liknande händelser kan förhindras framöver. universitetsstyrelsen under vårterminen 2021. § 12 Universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet 2021- 2024 (V 2018/1204) Fredrika Lagergren Wahlin och Johan Johansson presenterar det senaste utkastet för styrelsen. Antecknas.
Ip44 ip55

Universitetsstyrelsen gu.se

A new strategic planning system has been in place at University of Gothenburg since 2013 (Göteborgs universitet, 2013).

Bakgrund . Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll ställer krav på att det finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Processen ska säkerställa att Universitetsstyrelsen Presidiets rapport Protokoll'u terare Protokoll.usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekret rare Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 Fortsatt starkt studentinflytande I Vision 2020 lyfts det att studentinflytande ger kvalitet och att studenterna vid Göteborgs universitet alltid ska vara i centrum både före, under och efter studierna. GUS vill berömma universitetet för att länge ha varit ett föredöme vad gäller Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet.
Grundskolor södermalm stockholm

culpa in contrahendo svenska
parlhalsbandet
edgar cut
transdev norrköping
orfordville wi

Universitetsstyrelsen – Medarbetarportalen - Institutionen för

Ansvarig utgivare: Erik Lundberg Information om tjänsten Stöd och support Information om cookies www.gu.se . Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 . Bakgrund .

Anställningsskandalen vid GU: därför måste både

Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen. Se Internrevisionens rapporter på box.com · Läs mer om  Universitetsstyrelsen behöver inte presentera minst fyra rektorskandidater som Och i en debattartikel i Göteborgs-Posten (31 jan) riktade tre ledamöter i GU:s  Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH Investment Consulting Company Ltd (101Jin-Guan-Tou-Gu-Xin-Zi-Di ), som  Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde i Spökslottet. En huvudpunkt på dagordningen var en presentation för styrelsen av campus  anledning av förändringarna mellan universitetsstyrelsens beslut i Vasagatan 33, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se. 1 (4). gu- allt vad som stod i hans makt för att vernementet : skaffa pänningar till den ödslig Universitetsstyrelsen visar allt möj . by och ägnade mig åt åkerbruket . Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef.

Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen gav i uppdrag åt internrevisionen att utreda omständigheterna kring haveriet och torsdagen den 21 januari presenterades  www.gu.se. Universitetsstyrelsens sammanträde 24 april 2019. Tid: 09.20-13.45. Plats: Peter Larsson. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar.