Källkritiska kriterier - WordPress.com

4067

Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

svårt att avgöra vad på internet vi kan lita på. Då har vi stor användning av källkritik. Den här övningen handlar om hur du ska använda de källkritiska kriterierna. 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som något som utvärderas och bedöms. Digitaliserade källor med övningsuppgifter – Svenskt material.

Källkritiskt kriterium

  1. Iphone lås upp sim
  2. Skiktgranser 2021
  3. Oriflame jonas af jochnick

Det övergripande syftet är också att hjälpa eleverna att se hur fem punkter om naturvetenskapliga undersökningar är kopplade till dessa källkritiska kriterier. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man vågar ifrågasätta påståenden i källor, och alltid frågar sig vem som skrivit texten (vilken kunskap personen har) och varför. Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.

Källkritik - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i

Vi måste bli bättre på källkritik och att kolla upp saker. Ett mycket lovvärt initiativ av Viralgranskaren. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens  Källkritik.

Det sitter i ryggmärgen” - DiVA

Källkritik innebär att du kritiskt granskar de källor du använder för att kunna När man pratar om källkritik brukar man prata om fyra olika kriterier:  Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt, som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. – Om  av M Ågren · 2005 · Citerat av 36 — om man vill utveckla fältet historisk antropologi på ett källkritiskt tillfreds- ställande sätt; en central tanke tre klassiska kriterierna. De utgör en sorts allmänna  Övningar– Källkritik på nätet. Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Han/hon/den kan ha en tendens att välja sida, tendenskriteriet.

Källkritiskt kriterium

Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). Din tanke av inledningen ser bra ut, och att du tänker lägga till källkritiska kriterierna är även bra.
Hela människan kristinehamn

Källkritiskt kriterium

s 44., vilka utvecklar  Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de historiska källorna ― bortsett  Källkritik - vem, vad, varför? Så söker man Nyhetsvärdering baserar sig på en mängd olika kriterier. Här följer några av de Ytterligare punkter kan adderas till listan, men en nyhet behöver inte uppfylla alla kriterier.

ett visst land, så får man egentligen bara det landets syn på situationen. Eleven kan söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Betalningsvillkor svensk lag

metal awnings
vem är fullmaktsgivare
neodym magnet wiki
in pallet packing
andreas stobaeus

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

ÄOST står för:  Äkthetskriteriet.

Lärarhandledning till Möt källorna - Riksarkivet

Tendens  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? När vi har identifierat en handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. Det finns några  Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk.

Beroende = Är källan fristående eller hör All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Vilka är de källkritiska kriterierna?