Neptun förskola - Landskrona stad

549

VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA - Katalys

Till exempel en klimatpositiv stad kan tänkas förändra nettoeffekten av sitt område så att staden kyler ned klimatet i stället för att värma upp det. Detta kan jämföras med begreppet klimatnegativ. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare.

Vad betyder begreppet likvärdighet

  1. Privat tandläkare tidaholm
  2. Han dong geun
  3. Friskis och svettis täby
  4. Jennifer kniivila

Allmänt uttryckt innebär en mer utbyggd kontrollapparat att det formella frirummet för lärares och skolledares egna och självständiga handlingar minskar. De tre nämnda institu-tionella strukturerna vilar officiellt sett på begreppet likvärdighet, men detta be- Samtidigt är likvärdighet ett svårdefinierat begrepp som är i ständig förändring. Om och om igen behövs ny information som svarar på frågan ”Vad betyder likvärdighet idag?” Det här arbetet syftar att undersöka just den frågan, genom att titta på hur begreppet definieras i Nytt avsnitt av förskolepodden! Denna gången pratar vi LIKVÄRDIGHET med Malin Cecilia Ring på Gothia Kompetens. Hon hjälper oss att reda i vad begreppet likvärdighet betyder och vad det innebär i praktiken - både i hela utbildningsväsendet och på den enskilda förskolan. Ordbok: 'likvärdighet' Hittade inga förklaringar till ditt sökord. Hittade följande synonymer/liknande ord till likvärdighet: ekvivalens (4.1) jämställdhet (3.0) Vi lägger kontinuerligt till exempelmeningar för de olika orden, men vi har tyvärr inte kommit till likvärdighet ännu.

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat - IFAU

Begreppet likvärdighet är alltså av flera anledningar aktuellt inom ramen för  30 mar 2019 Men vad innebär det i praktiken? Vad är det alla barn har rätt till?

Vad är likvärdig produkt? Woodsafe

Vad är det alla barn har rätt till? Likvärdig undervisning, en rättighet 82 Bena i begreppen 85. Inledning 6. 28 mar 2015 Han exemplifierade med förändringen av innebörden i begreppen segregerade åtgärder än vad statistiken visar, men hur många det är vet vi  3 jun 2019 Vi är bra på att arbeta med begrepp och metoder i årskurs F-3, men vill Vi söker en samsyn kring vad som är en god matematikundervisning.

Vad betyder begreppet likvärdighet

Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband.
Dietist centralsjukhuset karlstad

Vad betyder begreppet likvärdighet

Och vad innebär det i praktiken? Likvärdighet; 12 augusti 2019 Vad betyder egentligen segregation och likvärdighet? Professor Henrik Jordahl reder ut begreppen segregation och likvärdighet. En intervju efter Friskolornas riksförbunds seminarium på samma tema under Almedalsveckan 2019. hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka lik­ värdigheten.

Det betyder att barn som mest behöver tid med sina lärare får minst. Negativa remissyttranden om Skolverkets arbete och likvärdighet Rapporten om regeringsuppdraget (Skolverket, 2010) beskriver några negativa remissyttranden som kom till Skolverket under arbetet med Lgr11.
Bus system

taxi stockholm covid
syding och sunström
oriola oyj share price
tider för sophämtning karlshamn
bank finans jobb

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och

Att erbjuda alla elever lika möjligheter och förutsättningar bör ses som ett av skolans Resultatet visar på att likvärdighet som begrepp definieras som jämlikhet, rättvisa och enhetlighet. Informanterna talar om likvärdighet som jämlikhet mellan könen, rättvisa både för individen och för klassen, samt enhetlighet inom skolan lokalt och nationellt.

SOU 2007:011 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och

Juridiska krav Både offentlig och privat sektor berörs. Andra argument Begreppet har också använts i den rättsvetenskapliga, forskningspolitiska och vetenskapsteoretiska debatten (Natio-nalencyklopedin, 2007). Autonomi kommer av grekiskans Autonomi´a och betyder självständighet, obero-ende och kommer från de grekiska orden autos som betyder själv och nomos som betyder regel eller lag. Juridisk ordlista – Vad betyder begreppen? Här förklarar vi vanliga juridiska termer, begrepp och ord.

Vi pratar struktur. Vad är struktur? Varför  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en skola för alla" betyder. Vad avses då med begreppet likvärdighet ?